Advokátní kancelář, právní služby Praha a Hradec Králové

Advokát
JUDr. Ing. Martin Janoušek

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška nabízí klientům právní služby na mezinárodní úrovni. Díky výborné znalosti právního a podnikatelského prostředí poskytujeme právní poradenství pro tuzemské i zahraniční společnosti všech velikostí.

Úvodní telefonická konzultace zdarma. Po–Pá: 8:00–16:00

Před zavoláním se klient důkladně seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

Právní služby, které nabízíme

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém i španělském jazyce. Přitom respektujeme tuzemské ceny za právní služby. Právní poradenství naší kanceláře využívají také fyzické osoby – podnikatelé z obchodních a průmyslových odvětví, stejně jako fyzické osoby – nepodnikatelé. Součástí našich služeb je zastupování klientů u soudů a ve správních řízeních.

Obchodní právo

Vyřešíme akvizice, obchodní spory i složité situace ve vaší společnosti.

Zjistit více..

Rodinné právo

Pomůžeme vyřešit rozvod, exekuce člena rodiny, úpravy styku s dítětem či výživné na člena rodiny.

Zjistit více..

Procesní právo

Zastoupíme vás v jednání před soudy, správními orgány, policií, rozhodčími soudy, případně jen při soukromém jednání s protistranou.

Zjistit více..

Trestní právo

Potřebujete obhájce nebo zástupce pro uplatňování nároků poškozeného trestným činem? Zastoupíme vás!

Zjistit více..

Občanské právo

Zhotovíme jakoukoliv smlouvu, závěť, vypořádáme dědictví, poradíme, jak převést nemovitost i členská práva v družstvu, vyhotovit prohlášení vlastníka budovy, uplatňovat škodu na zdraví či majetku a další právní úkony.

Zjistit více..

Proč s námi spolupracovat?

  • nespočet úspěšných případů
  • úvodní telefonická konzultace zdarma
  • preciznost, důslednost, spolehlivost, důvěryhodnost, rychlost, zkušenosti

Další poskytované právní služby

Stavební
právo

Právně závazná smlouva o dílo předchází řadě budoucích sporů, které mohou znepříjemnit realizaci stavby či rekonstrukce. Pro investory a developery vyhotovíme kompletní smluvní dokumentaci.

Zobrazit více

Autorské
právo

Nabízíme registrace ochranných známek, přípravu licenčních smluv a zastupování před příslušnými úřady. Klienty zastupujeme při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským zákonem.

Zobrazit více

Směnečné a šekové
právo

Poskytujeme právní pomoc s vystavením směnky nebo šeku. Právně posoudíme předloženou směnku či šek a zastoupíme vás v rámci směnečného a šekového řízení.

Zobrazit více

Exekuční
právo

V rámci výkonu rozhodnutí (tzv. exekuce) zajistíme vypracování návrhu na exekuci. Zároveň zastupujeme klienty v exekučním řízení i v řízení o vyloučení movitých a nemovitých věcí z exekuce.

Zobrazit více

Vymáhání
pohledávek

Provádíme efektivní vymáhání pohledávek s cílem inkasa maximální dlužné částky. Připravíme předžalobní upomínky, dohody o narovnání, splátkové kalendáře i mimosoudní inkaso pohledávek. Podáme podnět na insolvenční řízení, soudní či rozhodčí řízení a podnikneme další právní kroky.

Zobrazit více

Správní
právo

Nabízíme zastupování před městským úřadem ve správním, především v přestupkovém řízení. Zastupujeme klienty před živnostenským, finančním či katastrálním úřadem. Poradíme v nakládání s nemovitostmi, s převody nemovitostí a provedeme majetkové vypořádání práv k nemovitostem.

Zobrazit více

Insolvenční
právo

Poskytujeme právní pomoc související s insolvenčním řízením. Vyhotovíme a podáme insolvenční návrh, přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a vyřídíme související agendu.

Zobrazit více

Pracovní
právo

V pracovněprávní oblasti poskytujeme poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům.
Připravíme veškeré pracovněprávní dokumenty, pracovní smlouvy, včetně jejich ukončení a změny.

Zobrazit více

Advokátní kancelář
JUDr. Ing. Martina Janouška

Advokát JUDr. Ing. Martin Janoušek Praha, Hradec Králové

Poskytujeme právní poradenství napříč právním řádem. Posláním naší advokátní kanceláře je komplexní řešení klientova problému v krátké lhůtě a s individuálním přístupem. Samozřejmostí je dobrá informovanost klienta, maximální diskrétnost, profesionalita a loajalita s cílem vyřešit jakýkoliv právní problém. Neslibujeme nemožné. Na základě posouzení klientovy záležitosti sdělíme, jaké jsou předpoklady úspěchu či neúspěchu právního sporu. Případně doporučíme vhodnější postup, dohodu s protistranou nebo jiná alternativní řešení.

Vzdělání:

  • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2006
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2009
  • IMODS, o.p.s. - Manažer zahraničního obchodu 2009
  • IES London - Foreign Trade Manager 2009
  • Osvědčení ČAK - 2013

Advokátní kancelář v Praze a Hradci Králové vede zkušený právník JUDr. Ing. Martin Janoušek. Náš tým právníků se specializuje na občanské, obchodní, trestní, rodinné a procesní právo.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška úzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v právní oblasti. Těmi jsou především notáři, soudní znalci, daňoví poradci, soudní překladatelé, exekutoři a další specialisté.

Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní telefonická konzultace zdarma. Po–Pá: 8:00–16:00

Před zavoláním se klient důkladně seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.