Občanské právo

Poskytujeme kompletní právní služby v širokém spektru občanského práva. Zaměřujeme se na poskytování právních služeb v oblasti závazkového práva, ochrany spotřebitele, dědického práva a dalších právních vztahů. Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška provádí napsání a kontrolu smluv, zastupování ve sporech a další úkony v rámci občanského práva.

Závazkové právo

Nabízíme praktické rady a právní pomoc při řešení smluvního a závazkového práva. Poskytujeme vyjednávání a sepisování nejrůznějších smluv a ujednání, které klientům zajistí adekvátní ochranu jejich práv a zájmů. Právní ošetření smluvních vztahů. Zabezpečení vymáhání pohledávek a smluvních závazků pro naše klienty a uspokojení dlužné částky. Řekněte si u nás o radu.

Dědické právo

Potřebujete poradit či pomoci v oblasti dědického práva? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme poradenství v této oblasti práva, ale i zastoupení v dědickém řízení či soudních sporech o dědictví. Zajistíme pro vás služby notáře pro sepsání závěti, tak aby vaše závěť byla platná a splňovala všechny náležitosti. Využijte naše služby v zastoupení v dědickém řízení, vydědění, neplatné závěti a vypořádání majetku atd.

Zastupování před soudy

Klienty zastupujeme při řešení občanskoprávních sporů, které vyplývají z uzavřených smluv. Poskytujeme mimosoudní vyřízení sporu, zastupování klientů před obecnými soudy i zastoupení u rozhodčích soudů. Součástí naší práce jsou právní rozbory dané situace a návrh adekvátního postupu. Zároveň zajistíme veškerá podání včetně vyhotovení žaloby či podání opravných prostředků. Kontaktujte nás pro informace k zastupování.

Náhrady škody

Vznikla vám škoda na majetku nebo na zdraví? Kontaktujte nás! Poskytneme vám veškerou právní pomoc při uplatňování náhrady škody. Nezáleží, zda škoda byla způsobena fyzickou či právnickou osobou, nebo byla způsobena nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím státního orgánu. Vždy nalezneme nejlepší řešení, kontaktujte nás.

Sousedské spory

Nabízíme praktické rady a právní pomoc při řešení sousedských sporů. Stručně nám popište váš problém v kontaktním formuláři nebo navštivte advokátní kancelář v Praze a Hradci Králové. Pomůže vám zkušený právník.

Ochrany spotřebitele

Zabýváme se právem na ochranu spotřebitelů, a to nejen při maloobchodním prodeji, ale také při nabídce služeb různého rozsahu. Poskytujeme právní poradenství v oblasti reklamace zboží, které v rozporu se záruční dobou ztratilo své vlastnosti. Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme také s odstoupením od smlouvy, která byla nespravedlivými a nezákonnými podmínkami sepsána (úvěrové smlouvy, půjčky a další).

Nemovitosti

Klientům zpracujeme veškeré smlouvy týkající se nakládání s nemovitostmi. Připravíme předkupní a kupní smlouvy, darovací, zástavní i nájemní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni. Poskytneme zastoupení před katastrálním úřadem. Pomůžeme pronajímateli i nájemci při ukončení nájemních smluv a zastoupíme klienty v případě porušení nájemní smlouvy. Poradíme si také s vymáháním dlužného nájemného. Dále nabízíme kompletní právní pomoc u zástavních smluv, řešíme spory mezi spoluvlastníky nemovitosti i spory s vlastníky sousedních nemovitostí. V neposlední řadě zajišťujeme právní služby pro SVJ, bytová družstva i další subjekty. Pokud potřebujete v oboru nemovitostí radu, tak nás neváhejte kontaktovat.