Občanské právo

Nikdy nevíte, co vás v životě potká. Díky našim odborníkům vás už ale žádná složitější životní situace nezaskočí.

Občanské právo je vůbec nejširším právním odvětvím a styčným bodem soukromého práva. Z tohoto hlediska tvoří nejdůležitější agendu naší právní kanceláře.

Potřebujete převést bytovou jednotku do osobního vlastnictví? Nevíte si rady s věcným břemenem či zástavním právem, které je spojeno s nemovitostí? Utrpěli jste újmu na zdraví či majetku? Chce po vás banka finanční náhradu za předčasné splacení hypotečního úvěru? Obraťte se na nás. Ve všech oblastech občanského práva poskytujeme profesionální služby na nejvyšší úrovni.

Pro naše klienty taktéž zajišťujeme:

  • Poradenství v oblasti dědického a závazkového práva a také v oblasti ochrany spotřebitele
  • Zastupování před soudy či v sousedských sporech
  • Tvorbu smluv spojených s nemovitostmi
  • Praktické rady a právní pomoc při řešení smluvního a závazkového práva
  • Vyjednávání a sepisování smluv a ujednání
  • Právní ošetření smluvních vztahů
  • Právní úpravu družstevních bytů
  • Odborné poradenství v oblasti sepisování předmanželských smluv

Závazkové právo

Zastoupíme vás při vyjednávání, sepíšeme za vás nejrůznější smlouvy a ujednání, která vám zajistí plnou ochranu vašich práv a zájmů. Rovněž si za vás vezmeme na starosti právní ošetření smluvních vztahů a zabezpečíme vymáhání pohledávek, smluvních závazků a uspokojování dlužné částky.

Dědické právo

Vyhotovíme za vás závěť tak, aby byla platná a splňovala všechny potřebné náležitosti. Zastoupíme vás v dědickém řízení, v případě vydědění či neplatné závěti a vypořádání majetku. Naše profesionální služby využijete i v případě soudních sporů o dědictví.

Zastupování před soudy

Potřebujete pomocnou ruku při řešení občansko-právních sporů, které vyplývají z uzavřených smluv? Budeme za vás jednat před obecnými soudy i u rozhodčích soudů. Klientům pomáháme rovněž při mimosoudním vyřízení sporu. Součásti naší odborné pomoci jsou i právní rozbory dané situace včetně vyhotovení žaloby a podání opravných prostředků.

Náhrady škody

Utrpěli jste škodu na majetku nebo zdraví? I v tomto případě se obraťte na naše profesionály. Poskytneme vám veškerou právní pomoc související s uplatňováním náhrady škody bez ohledu na to, zda byla škoda způsobena fyzickou nebo právnickou osobou. Pomůžeme vám i v případě, že škoda byla způsobena nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu.

Sousedské spory

Naši zkušení právníci vám nabídnou praktické rady a zodpoví všechny otázky, které se týkají právní pomoci při řešení sousedských sporů.

Ochrany spotřebitele

Součástí naší práce je rovněž ochrana spotřebitelů nejen v maloobchodním prodeji. Poskytneme vám právní poradenství při reklamaci zboží, které ztratilo své vlastnosti v rozporu se záruční lhůtou. Rovněž vám pomůžeme v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, která byla vyhotovena nespravedlivými a nezákonnými podmínkami. Mezi takové smlouvy patří například úvěrové smlouvy či půjčky.

Nemovitosti

Jak již bylo v úvodu zmíněno, zabýváme se smlouvami vyplývajícími z nakládání s nemovitostmi. Zhotovíme za vás předkupní a kupní smlouvy, darovací listiny, zástavní a nájemní smlouvy či smlouvy týkající se věcného břemena. Zastoupíme vás v jednání s katastrálním úřadem a také pomůžeme nájemci či pronajímateli, chce-li odstoupit od nájemní smlouvy, nebo v případě, že tuto smlouvu nájemce či pronajímatel porušuje.

Hledáte pomoc při vymáhání dlužného nájemného? Kontaktujte nás. Rovněž nabízíme pomoc se zástavními smlouvami, při řešení sporů mezi spoluvlastníky nemovitostí a spory s vlastníky sousedních nemovitostí. Zajišťujeme právní služby a poradenství pro SVJ, bytová družstva a další subjekty.

Často kladené dotazy

Jak mohu sepsat závěť?

Závěť je vyhotovena písemně ve třech různých formách. Lze ji sepsat vlastnoručně rukou bez přítomnosti svědků. Je možné napsat ji na počítači, vytisknout a následně podepsat za přítomnosti alespoň dvou svědků. Anebo ji můžete zhotovit formou notářského zápisu.

Darovala jsem dceři dům. Mohu ho chtít zpátky?

Ano, vrácení daru se můžete domáhat, pokud se dostanete do nouze, anebo z důvodu nevděku obdarovaného.

Nejsem schopen domluvit se se spoluvlastníkem rodinného domu. Existuje možnost zrušit spoluvlastnictví?

Ano, spoluvlastnictví lze zrušit soudním rozhodnutím či dohodou. Vypořádání spoluvlastnictví obvykle probíhá tak, že se společná věc rozdělí, nebo se jejím vlastníkem stane jeden spoluvlastník s tím, že druhého vyplatí. Je také možnost, že se společná věc prodá a výtěžek se rozdělí mezi oba spoluvlastníky.

Od soudu mi byl doručen platební příkaz, se kterým nesouhlasím. Co mohu podniknout?

Proti platebnímu příkazu lze do patnácti dnů od jeho doručení podat odpor, kterým se platební příkaz zruší. Bude následovat soudní řízení, při kterém může žalovaný uplatnit své námitky proti platebnímu příkazu.

Známý, kterému jsem půjčil peníze, mi je odmítá vrátit. Jak je mohu vymoci nazpět?

Pokud se věřitel s dlužníkem nedomluví formou dohody, je nutné podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebo žalobu příslušnému soudu. Jakmile soud vydá rozhodnutí, kterým bude dlužníkovi udělena povinnost zaplatit příslušnou částku, je zapotřebí vydat exekuční návrh.

Bohužel nemám peníze na soudní poplatek. Co mohu udělat?

Občanský soudní řád upravuje institut takzvaného osvobození od soudních poplatků, dle kterého je účastník řízení osvobozen od zaplacení soudního poplatku, pokud tomu odpovídají jeho majetkové poměry. Je tedy možnost podat žádost o osvobození od soudních poplatků.

Co potřebuji k převodu vlastnického práva nemovitosti?

Je zapotřebí doložit písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy a rovněž provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitosti.

Je možné od věřitele žádat část peněz nazpět, když jsem úvěr doplatil, ale záhy zjistil, že je úvěrová smlouva neplatná?

Samozřejmě. Plnění, které bylo zaplaceno na základně neplatné smlouvy, je bráno jako bezdůvodné obohacení a věřitel je povinen peníze vrátit.

Koupil jsem dům, ale během rekonstrukce jsem odhalil vady, o kterých jsem v době koupi domu nevěděl. Mohu zpětně uplatit slevu?

Jedná-li se o vady, které jsou nezanedbatelné a znamenají zvýšení výdajů na rekonstrukci nemovitosti, nebo byste s cenou domu či bytu při jejich včasném odhalení před koupí nesouhlasil, máte právo se bránit a uplatnit právo z vadného plnění. Lze uplatit přiměřenou slevu z kupní ceny, případně, je-li vada takového rozsahu, že brání řádnému užívání domu, lze od kupní smlouvy odstoupit.