Trestní právo

Klientům, kterým hrozí trestní stíhání, poskytujeme pomoc a profesionální právní poradenství. Na základě dodaných podkladů posoudíme práva a možnosti poškozených klientů. Ve spolupráci se soudními znalci zajistíme zpracování potřebných znaleckých posudků. Byla-li Vám trestným činem způsobena újma (majetková i nemajetková), nebo pokud se vůči Vám někdo bezdůvodně obohatil trestným činem, poskytneme Vám zastoupení k zabezpečení Vašich práv coby osoby poškozené před orgány činnými v trestním řízení.

Obhajoba klientů

V rámci trestního řízení zajistíme obhajobu v hlavním líčení, v odvolacím řízení či v jiných stádiích trestního řízení (např. u úkonů konaných Policií ČR apod.). Náš právník se postará o podání řádných a mimořádných opravných prostředků, případně ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V souladu se základními zásadami trestního řízení vyhotovíme nezbytné právní rozbory zaměřené na další postup v rámci obhajoby klienta. Kontaktujte nás.

Uplatnění nároku na náhradu škody

Byla vám trestným činem způsobena majetková či nemajetková újma? Došlo v rámci trestného činu k bezdůvodnému obohacení na váš úkor? Neváhejte nás kontaktovat. Poskytneme vám právní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení. Na základě zjištěných skutečností vyhotovíme trestní oznámení nebo návrh poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.