Trestní právo
Hradec Králové a Praha

Potkaly vás problémy se zákonem, ať už vaší vlastní vinou či přičiněním druhé osoby? Nejste na to sami!

V rámci trestního práva poskytujeme pomoc jak klientům, kterým hrozí trestní stíhání, tak i těm, kteří následkem trestného činu utrpěli majetkovou či jinou újmu.

V obou případech se můžete spolehnout na naši kompletní podporu a profesionální služby. Pro naše klienty v rámci trestního práva běžně zajišťujeme:

  • Odbornou pomoc a právní poradenství v rámci dané problematiky
  • Posouzení práv poškozených klientů na základě dodaných podkladů a zhodnocení dostupných řešení
  • Zpracování potřebných znaleckých posudků ve spolupráci se soudními znalci
  • Zastoupení před orgány činnými v trestním řízení, abychom zabezpečili vaše práva, na která máte jakožto poškozená, či obžalovaná osoba nárok

Trestní právo Praha

Potřebujete někoho, kdo vás bude u soudu obhajovat? Hledáte právní zastoupení ve vykonávacím trestní řízení? Zavolejte nám nebo nám napište a domluvte si první hodinu konzultace zdarma. Naše advokátní kancelář v Praze je vám plně k dispozici.

Trestní právo Hradec Králové

Jste z Hradce Králové nebo bydlíte či pracujete v jeho okolí? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme veškeré právní poradenství, které nejen s trestním právem souvisí.

Zastupování v trestním řízení a poradenství v trestním právu

Konkrétní postup se odvíjí od každého případu. Nemusí jít jen o odborné zastoupení před činnými orgány či soudem, ale i podání vysvětlení nebo trestního oznámení na Policii České republiky.

V takových případech můžete využít naše poradenství i kompletní zastoupení. Dohlédneme na to, aby v rámci trestního řízení nedošlo k porušení vašich práv a každý krok naopak proběhl v naprostém souladu se zákonem.

Stačí nám zaslat poptávku a vše společně probereme během úvodní telefonické konzultace, která je zcela nezávazná a navíc bezplatná.

Trestní řízení a obhajoba

Nesejde na tom, zda váš čeká hlavní líčení či odvolací řízení nebo kterákoliv jiná fáze trestního řízení. Na nás se můžete obrátit v každém případě. Navíc máte jistotu, že tu pro vás budeme od začátku až do konce.

Nejedná se však jen o samotnou obhajobu, ale i podstatné věci okolo ní. Náš právník si vezme na starosti sjednávání řádných a mimořádných opravných prostředků a případně i podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 

Mimo to naše služby zahrnují také tvorbu nezbytných právních rozborů, pomocí kterých určíme další postup v rámci vaší obhajoby. Vše pochopitelně proběhne v rámci zásad trestního řízení.

Trestní oznámení a majetková či nemajetková újma

Jak jsme již zmínili v úvodu, pomůžeme vám i v případě, že stojíte na druhé straně trestního řízení.

Nejčastěji nás klienti vyhledávají v situacích, kdy utrpěli majetkovou či nemajetkovou újmu nebo došlo v rámci trestného činu k bezdůvodnému obohacení na jejich úkor. 

Začneme tím, že dáme dohromady všechny zjištěné skutečnosti. Na jejich základě pak vytvoříme trestní oznámení či návrh poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy. Ať už vás potkala jakákoliv situace, nemusíte mít obavy, že by vás neznalost zákona zahnala do kouta. S námi budete mít profesionální oporu, a tak budete moci každý krok učinit na základě dostatečné informovanosti a bez zbytečných starosti.

Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete pomoc? Kontaktujte nás a sjednejte si schůzku s naším advokátem. Vyberte si pobočku v Praze nebo Hradci Králové.

Často kladené dotazy

Pro člověka, který se ve světě práva nepohybuje, bývají situace, kdy je jakýkoliv způsobem zapleten do trestní činnosti matoucí a plné otázek. Abychom vám pomohli se v této problematice lépe zorientovat, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich.

Kdy mám nárok na bezplatnou právní pomoc?

Na neplacenou obhajobu máte nárok v případě, že nemáte žádný majetek a tím pádem ani prostředky na zaplacení advokáta. Vždy je potřeba podat návrh v přípravném řízení u státního zástupce a doplnit ho přílohami, které poslouží jako důkaz o vaší tíživé finanční situaci. 
V přípravném jednání o vašem nároku na právní pomoc zdarma či se sníženou sazbou rozhodne soudce. K ustanovení obhájce ze zákona dochází pouze v případech, kdy je přítomnost obhajoby povinná.

Jak se zachovat, když na mě byl vydaný trestní příkaz?

Dnem, kdy byl trestní příkaz vydán, začíná osmidenní lhůta pro podání odporu. Když k tomu dojde, automaticky se trestní příkaz ruší a místo něj se zahájí hlavní líčení. V jeho rámci pak můžete obhájit a uplatnit svá práva, předložit důkazy a podat výpověď.

Za jakých okolností může obviněný skončit ve vazbě?

V České republice existují tři základní typy vazby s tím, že každá z nich je určena pro jiné situace. Konkrétně se jedná o vazbu:
útěkovou ー na obviněného bývá uvalena, když existuje důvodné podezření, že by mohl uprchnout nebo se skrývat před trestním stíháním. Nejčastěji se využívá v případech, kdy obviněný nemá trvalý pobyt na území ČR.
koluzní ー má zabránit tomu, aby obviněný jakkoliv narušoval vyšetřování, a bývá nejčastěji uvalena v případě, že vyšetřovatel ještě nevyslechl všechny svědky.
předstižnou ー jejím účelem je zabránění obviněnému v opakování trestné činnosti.

V čem se od sebe liší trestný čin a přečin?

Když dojde k trestnému činu, může se jednat buď o přečin nebo zločin
Podle § 14 trestního zákoníku se za přečiny považují nedbalostní a úmyslné trestné činy, jejichž horní hranice trestu odnětí svobody je stanovena na pět let. Pokud trestný čin neodpovídá definici přečinu, jde o zločin.

Jak může vypadat účastenství na trestném činu?

Pojem účastenství označuje navádění k trestnému činu, pomoc při jeho páchání a jeho organizování. Možná znáte termín „spolupachatelství“, který pod účastenství v širším smyslu spadá také.
Každopádně je třeba říct, že pokud se člověk podílí na trestném činu, odpovídá za něj stejně, jako by ho spáchal sám

Za jakých okolností mohu být potrestán obecně prospěšnými pracemi?

Tato forma trestu se obvykle využívá jako alternativa, když viníkovi hrozí odnětí svobody. Obecně prospěšné mohou být na pachatele uvaleny jen v případě, že se dopustil přečinu a mívají rozsah v rozmezí 50 až 300 hodin. Podmínkou je, že odsouzený musí práce vykonávat osobně, a to ve svém volném čase.

Co se stane, když se zákon upravující trestný čin spáchaný v minulosti změní?

Za trestný čin lze považovat pouze takové jednání, které je v rozporu se zákonem v době jeho spáchání. Pokud však vyjde nový zákon, který pro vás znamená například mírnější trest, je možné se jím řídit. Musí se k němu ale přistupovat nejen při určování výše trestu, ale například také samotné viny.

Jaké pro mě bude mít následky zákaz výkonu činnosti?

Jakožto pachateli nějakého trestného činu vám znemožní vykonávat povolání, činnost či funkci, která vyžaduje specifické oprávnění či povolení. Nejčastěji se tento zákaz týká řízení motorových vozidel po spáchání dopravního trestného činu a může vést k výpovědi a ukončení kariéry v tomto oboru.

Zajímá vás odpověď na otázku, kterou jste výše nenašli? Napište nám nebo nám zavolejte. Naši advokáti z Prahy i Hradce Králové jsou vám plně k dispozici.