Pracovní právo
Hradec Králové a Praha

Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká v rámci pracovněprávních vztahů mnoho sporných situací. My jsme tu od toho, abychom vám je pomohli vyřešit.

Myslíte si, že se k vám zaměstnavatel nezachoval dle práva správně? Způsobil vám zaměstnanec škodu a nevíte, jak to řešit? Nebo potřebujete pomoc při tvorbě smluv? Dejte nám vědět a společně vše vyřešíme.

Poskytneme vám rychlé a komplexní poradenství, ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel, který zaměstnává jednotky, desítky či stovky zaměstnanců. Jsme tu i pro mezinárodní korporace, a pro vás, kdo zaměstnáváte zahraniční pracovní sílu. Pomůžeme středním a drobným podnikatelům, kteří jsou vystaveni tlaku a rizikům vyplývajícím z poskytování pracovních míst.

Pracovní právo Praha

Nacházíte se v Praze? Máte zde bydliště nebo tu pracujete? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a zeptejte se nás na vše, co vás zajímá například ohledně změny v pracovní smlouvě, dvou souběžných pracovních poměrů nebo nemocí z povolání. Jsme tu pro vás a první konzultaci od nás máte zdarma.

Pracovní právo Hradec Králové

Působíme v Praze i v Hradci Králové. Rádi vám pomůžeme se vším, co se nejen oblasti pracovního práva týká. Bydlíte či pracujete v Hradci Králové a jeho okolí? Spolehněte se na naše advokáty.

Můžete se na nás obrátit rovněž v případě, že:

 • řešíte pracovní smlouvy, včetně jejich změn či ukončení
 • nevíte si rady se smlouvami o výkonu funkce (manažerské smlouvy)
 • potřebujete radu ohledně návrhů pracovních řádů či jiných vnitřních předpisů organizace
 • je zapotřebí sepsat dokumenty související se jmenováním vedoucích pracovníků do funkce
 • řešíte hromadné propouštění zaměstnanců

Naši odborníci si vezmou na starost i případné vyjednávání s odbory, a bude-li to třeba, zastoupíme vás v soudních sporech.

Pracovní právo řeší i tyto otázky:

 • Co je to závislá práce?
 • Jaké jsou vzájemné povinnosti a práva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?
 • Co obsahuje pracovní smlouva a jak vzniká pracovní poměr?
 • Jak končí pracovní poměr?
 • Jak je upravená mzda?
 • Kdy vzniká nárok na dovolenou?
 • Na co mají nárok nezaměstnaní?

Zaměstnavatel a vymáhání škody

Nabízíme vám kompletní právní servis, který se týká zejména poradenství, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci nebo například zastupování před soudy.

Zaměstnanec, jeho práva a povinnosti a zaměstnanecký poměr

Hledáte ochranu před neoprávněným jednáním zaměstnavatele? Dostali jste neprávem výpověď? Nebo vám byla způsobena škoda, za kterou by měl nést odpovědnost zaměstnavatel? Obraťte se na nás. Jestliže nevíte, na co máte nárok, jaké máte vůči zaměstnavateli povinnosti, svěřte se do rukou našich odborníků.

Nemoci z povolání, pracovní úrazy

Každý zaměstnavatel, jenž zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona povinen přihlásit se k zákonnému pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V případě, že se jedno nebo druhé týká i vás, dejte nám vědět a o všechno se postaráme.

Pokud jste z Prahy nebo Hradce Králové, neváhejte se nám ozvat. Poradíme vám a pomůžeme vám vyřešit jakýkoliv problém. Napište nám nebo nám zavolejte.

Často kladené dotazy

Zaměstnavatel po mně chce, abych vykonával práci, kterou nemám stanovenou v pracovní smlouvě. Musím na jeho požadavky přistoupit?

Zaměstnavatel může po svém zaměstnanci chtít pouze takovou práci, kterou má uvedenou v pracovní smlouvě. V případě, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou na změně pracovní náplně, je zaměstnavatel oprávněn nařídit výkon jiné práce pouze v případě splnění podmínek stanovených zákonem. Jestliže není naplněn zákonný předpoklad převedení na jinou práci, zaměstnanec nemusí vykonávat novou práci bez svého souhlasu a ani nemusí podepisovat dodatky k pracovní smlouvě.

Ráda bych změnila zaměstnání, ale můj zaměstnavatel se mnou nechce ukončit pracovní poměr dohodou o skončení pracovního poměru. Jak mohu tento problém vyřešit?

Jestliže nejsou splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru, zaměstnanec může zaměstnavateli předložit písemnou výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Pokud nebylo stanoveno jinak, výpovědní lhůta činí dva měsíce. Jakmile stanovená doba uplyne, může zaměstnanec přejít k jinému zaměstnavateli.

V pracovní smlouvě nemám uvedenou výši mzdy. Je to v pořádku?

Ano, není nutné, aby bylo v pracovní smlouvě obsaženo ustanovení o výši mzdy. Výše mzdy může být stanovena na základně interních předpisů zaměstnavatele nebo dodatečným písemným sdělením ze strany zaměstnavatele.

Nutně potřebuji navštívit lékaře, ale zaměstnavatel mi to nechce umožnit. Jak se mohu bránit?

Vyšetření zdravotního stavu představuje takzvanou důležitou osobní překážku v práci a má na ni ze zákona nárok každý zaměstnanec. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu potřebnou k návštěvě lékaře. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, má zaměstnanec taktéž nárok na náhradu mzdy.

Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď z hlavního pracovního poměru. Mohu se nějak bránit?

Má-li zaměstnanec důvod myslet si, že je výpověď neoprávněná, tedy neplatná, to znamená, že k podání výpovědi nebyly splněny zákonné podmínky, může tuto skutečnost uplatnit u soudu, a to do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním pracovního poměru.

Úřad práce mě vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Je možné se proti tomuto rozhodnutí nějak bránit?

Ano, proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení uchazeče můžete podat odvolání. Úřad práce má právo vyřadit z evidence uchazeče o zaměstnání jen na základě konkrétních zákonem stanovených důvodů. Není-li zákonný důvod naplněn, je rozhodnutí o vyřazení uchazeče nezákonné a musí být zrušeno.

V pracovní době mám stanovenou zkušební dobu na pět měsíců. Je to možné?

Ne, zkušební doba nesmí být delší než tři měsíce. Lze ji případně zkrátit, ale prodloužit nikoliv.

Se svým zaměstnavatelem jsem se dohodl, že následující den již do práce nepřijdu. Nepodepsali jsme ale žádný papír. Je to v pořádku?

Nikoliv. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít písemnou podobu. Pokud dohoda proběhla pouze ústně, pracovní poměr nadále trvá a k takové dohodě se nepřihlíží.

Dostal jsem výpověď 5. června. Kdy mi skončí pracovní poměr?

Jestliže činí výpovědní lhůta dva měsíce, je posledním dnem pracovního poměru 31. srpen. Výpovědní doba začíná běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Dostal jsem od svého zaměstnavatele výpověď, ale neuvedl v ní, z jakého důvodu. Je výpověď platná?

Ne, jelikož má zaměstnavatel povinnost důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, přičemž důvod výpovědi nesmí být dodatečně změněn.

Zaměstnanec mi po telefonu sdělil, že v práci končí a ať s ním už v práci jako zaměstnavatel nepočítám. Jak mám postupovat?

Pokud zaměstnanec přestane bez řádného důvodu docházet do zaměstnání, je v tomto případě možné pracovní poměr okamžitě zrušit. Rovněž můžete podat soudu návrh na plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, nebo můžete po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která vám jakožto zaměstnavateli tímto jednáním vznikla (například při přerušení provozu nebo placení přesčasů).

Svému zaměstnavateli jsem způsobil škodu svou nepozorností. Nyní po mně požaduje zaplacení celé náhrady škody. Jakou nejvyšší částku po mně zaměstnavatel může chtít?

Jestliže zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu z nedbalosti, nesmí výše náhrady škody přesáhnout částku rovnající se čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Nenašli jste odpověď na otázku, která vás zrovna tíží? Domluvte si schůzku s naším advokátem a získejte konzultaci zdarma. Působíme v Praze a Hradci Králové. Obě naše advokátní kanceláře jsou vám plně k dispozici.