Pracovní právo

Připravíme Vám veškeré pracovněprávní dokumenty, které nacházejí své místo v pracovněprávních vztazích. Konkrétně se jedná o pracovní smlouvy, včetně jejich ukončení či změny, smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy), návrhy pracovních řádů či jiných vnitřních předpisů organizace, dokumenty související se jmenováním vedoucích pracovníků do funkce. Poskytujeme právní rady jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům v pracovněprávní oblasti. Poradíme Vám v případech hromadného propouštění zaměstnanců. Neváhejte nás kontaktovat.