Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme klientům komplexní právní služby. Provádíme vypracování a analýzy obchodních smluv i právní poradenství pro podnikatele a firemní manažery. Postaráme se, aby vaše společnost fungovala v souladu s právním řádem. Naše klienty rovněž zastupujeme při řešení sporných otázek, které pro ně vyplývají z uzavřených smluv, a to jak cestou mimosoudního vyřízení sporu, tak zastupováním našich klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně samostatnými rozhodci.

Založení obchodních společností

Nabízíme založení společnosti v právní formě, která bude nejvíce vyhovovat vašemu podnikatelskému záměru.

Založíme:

  • veřejnou obchodní společnost (v.o.s.)
  • komanditní společnost (k.s.)
  • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
  • akciovou společnost (a.s.)

Postaráme se o kompletní právní agendu související s konáním valné hromady i změn ve statutárních orgánech společností. Kromě právníka zajistíme také přítomnost notáře. Dále zhotovíme smlouvy o výkonu funkce, zařídíme právní úkony spojené se zvýšením i snížením základního kapitálu společnosti a provedeme návrh na zápis do obchodního rejstříku. Stačí nás kontaktovat.

Obchodně-závazkové problematiky

Nabízíme poradenství a pomoc v obchodně-závazkových vztazích, které dle občanského zákoníku lze zajistit: zástavním právem k věci, zastavením pohledávky, podzástavním právem, zadržovacím právem, smluvní pokutou, dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, převodem práva, postoupením pohledávky, jistotou atd. Obraťte se na nás.

Přeměny obchodní společnosti

Uvažujete o některé z forem přeměny vaší společnosti? Plánujete akvizice, fúze, rozdělení či převody obchodních podílů? Přejete si změnu právní formy? Poskytneme vám kompletní právní servis. A pokud si přejete ukončit existenci vaší společnosti, zabezpečíme její likvidaci a zrušení, včetně všech úkonů u rejstříkového soudu.

Kontroly a přípravy obchodních smluv

Připravíme pro vás jakýkoliv typ smlouvy dle vašich požadavků. Nejžádanějšími typy smluv jsou: kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o zprostředkování atd. Samozřejmostí je případná kontrola a úprava již sepsaných smluv.

Zastupování u soudu

Klienty také zastupujeme u soudů při řešení sporných otázek, které pro ně vyplývají z uzavřených smluv se zákazníky i dodavateli. Kromě zastupování klientů před soudy provádíme také mimosoudní vyřízení sporu. Zhotovíme právní rozbory a stanoviska k dané věci, včetně návrhu postupu v konkrétním řízení. Postaráme se o vyhotovení a podání žalob. V případě neúspěchu využijeme řádné i mimořádné opravné prostředky či ústavní stížnosti. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.