JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Trestní právo

trestní právoPřed zahájením trestního stíhání poskytujeme našim klientům právní poradenství a pomoc, je-li již trestní stíhání zahájeno, zajistíme obhajobu klientů jak v přípravném řízení, tak řízení před soudem (včetně tzv. zjednodušeného řízení), jakož i podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, případně ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Vyhotovíme právní rozbory se zaměřením na další postup v rámci obhajoby.

Byla-li Vám trestným činem způsobena újma (majetková i nemajetková), nebo pokud se vůči Vám někdo bezdůvodně obohatil trestným činem, poskytneme Vám zastoupení k zabezpečení Vašich práv coby osoby poškozené před orgány činnými v trestním řízení.

Vyhotovíme pro Vás trestní oznámení.

Pro podrobnější informace použijte prosím formulář níže.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf