Trestní právo

Klientům, kterým hrozí trestní stíhání, poskytujeme pomoc a profesionální právní poradenství. Na základě dodaných podkladů posoudíme práva a možnosti poškozených klientů. Ve spolupráci se soudními znalci zajistíme zpracování potřebných znaleckých posudků.

Právní pomoc v oblastech

Trestných činů
proti rodině a dětem

Trestných činů
proti majetku

Trestných činů
obecně nebezpečných

Trestných činů
proti životu a zdraví

Obhajoba klientů

V rámci trestního řízení zajistíme obhajobu v hlavním líčení, v odvolacím řízení či v jiných stádiích trestního řízení (např. u úkonů konaných Policií ČR apod.). Náš právník se postará o podání řádných a mimořádných opravných prostředků, případně ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V souladu se základními zásadami trestního řízení vyhotovíme nezbytné právní rozbory zaměřené na další postup v rámci obhajoby klienta.

Uplatnění nároku na náhradu škody

Byla vám trestným činem způsobena majetková či nemajetková újma? Došlo v rámci trestného činu k bezdůvodnému obohacení na váš úkor? Poskytneme vám právní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení. Na základě zjištěných skutečností vyhotovíme trestní oznámení nebo návrh poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

Kromě zastupování ve všech fázích trestního řízení
vás rádi zastoupíme v soudních sporech v oblastech občanského, procesního, rodinného i obchodního práva.

Proč s námi spolupracovat?

  • nespočet úspěšných případů
  • úvodní telefonická konzultace zdarma
  • preciznost, důslednost, spolehlivost, důvěryhodnost, rychlost, zkušenosti

Jak probíhá
spolupráce s námi?

01

Úvodní telefonická konzultace zdarma

02

Převzetí dokumentace a podkladů k prostudování

03

První schůzka s detailní analýzou a návrhem řešení

04

Příprava s klientem na další postup, případně na soudní řízení

Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní telefonická konzultace zdarma. Po–Pá: 8:00–16:00

Před zavoláním se klient důkladně seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.