Procesní právo

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška poskytuje klientům kvalifikované zastupování před soudy nebo před správními či jinými orgány. Nezáleží, zda jste stranou žalující nebo stranou žalovanou. Všem klientům zajistíme špičkový právní servis.

Poskytujeme tyto služby

Analýzy
podkladů a nároků

Mimosoudní
řešení sporů

Přípravu žalob,
podání nebo stížností

Zastupování před soudy nebo v jiných řízeních

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Nabízíme zastupování v běžném civilním řízení i v pracovněprávních sporech. Realizujeme soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, rozesíláme písemné výzvy dlužníkům, připravujeme dohody o narovnání, splátkové kalendáře, žaloby a další podání. Zároveň zastupujeme klienty v exekučních řízeních a poskytujeme komplexní právní poradenství.

Využijte kvalifikované služby, které nabízí právník JUDr. Ing. Martin Janoušek. Rádi vás zastoupíme i v soudních sporech v oblastech obchodního, rodinného , občanského či trestního práva.

Proč s námi spolupracovat?

  • nespočet úspěšných případů
  • úvodní telefonická konzultace zdarma
  • preciznost, důslednost, spolehlivost, důvěryhodnost, rychlost, zkušenosti

Jak probíhá
spolupráce s námi?

01

Úvodní telefonická konzultace zdarma

02

Převzetí dokumentace a podkladů k prostudování

03

První schůzka s detailní analýzou a návrhem řešení

04

Příprava s klientem na další postup, případně na soudní řízení

Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní telefonická konzultace zdarma. Po–Pá: 8:00–16:00

Před zavoláním se klient důkladně seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.