JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Obchodní právo

obchodní právoV oblasti obchodního práva zajistíme našim klientům vypracování či posouzení všech druhů smluv, vedoucím zaměstnancům či podnikatelům poradíme v právních otázkách při jejich činnosti, postaráme se o to, aby Vaše společnost fungovala v souladu s právním řádem. Založíme Vám společnost v takové právní formě, která bude z hlediska Vašeho podnikatelského záměru optimální (veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost). Zabezpečíme Vám kompletní právní agendu související s konáním valných hromad společnosti (tam, kde je třeba přítomnosti notáře, i jeho účast), se změnou ve statutárních orgánech společností, vyhotovíme smlouvy o výkonu funkce, zařídíme veškeré právní úkony spojené se zvyšováním či snižováním základního kapitálu společností, jakož i návrhy na zápis do obchodního rejstříku. Uvažujete-li o některé z forem přeměny Vaší společnosti (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy), poskytneme Vám kompletní právní servis. Chcete-li ukončit existenci Vaší společnosti, zabezpečíme její likvidaci a zrušení, včetně všech úkonů u rejstříkového soudu.

Naše klienty rovněž zastupujeme při řešení sporných otázek, které pro ně vyplývají z uzavřených smluv, a to jak cestou mimosoudního vyřízení sporu, tak zastupováním našich klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně samostatnými rozhodci. Zpracujeme veškerá podání (žaloby, řádné a mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnosti), právní rozbory a stanoviska k dané věci, včetně návrhu postupu v konkrétním řízení.

Pro podrobnější informace použijte prosím formulář.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf