JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Občanské právo

občanské a civilní právoPro naše klienty jsme připraveni sepsat, jakož i provést kontrolu všech smluv v oblasti občanského práva. Naše klienty rovněž zastupujeme při řešení sporných otázek, které z takovýchto uzavřených smluv pro ně vyplývají, a to jak cestou mimosoudního vyřízení sporu, tak zastupováním našich klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně samostatnými rozhodci. Zpracujeme veškerá podání (žaloby, řádné a mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnosti), právní rozbory a stanoviska k dané věci, včetně návrhu postupu v konkrétním řízení.

Dále našim klientům zabezpečujeme kompletní právní agendu související s nákupem a prodejem nemovitostí a v případě členství v bytovém družstvu právní agendu spojenou s převodem členských práv a povinností družstevníka. Pomůžeme Vám rovněž s vyhotovením prohlášení vlastníka budovy.

Vznikla Vám škoda na majetku nebo na zdraví? Poskytneme Vám veškerou právní pomoc při uplatňování náhrady škody bez ohledu na to, zda tato škoda byla způsobena fyzickou či právnickou osobou, nebo byla způsobena nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu.

Nabízíme vám praktické rady a právní pomoc, jak se bránit neohleduplným sousedům. popište nám sručně váš problém ve formuláři níže nebo navštivte naši advokátní kancelář v Praze nebo Hradci Králové.

Nabízíme Vám rovněž zastupování v dědickém řízení.

Pro podrobnější informace použijte prosím formulář.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf