JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Autorské právo

Právní služby poskytujeme našim klientům při ochraně jejich zájmů týkajících se nehmotných statků. Tato činnost zahrnuje např. registraci ochranných známek, přípravu licenčních smluv, zastupování před příslušnými úřady (např. před Ústavem průmyslového vlastnictví) apod.
Poskytujeme právní služby při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony nebo při zásazích do práv k obchodnímu tajemství, ochranné známce nebo ochranu proti jednání nekalé soutěže, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Pro podrobnější informace použijte prosím formulář níže.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf