JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Advokátní kancelář, právní služby Praha a Hradec Králové - JUDr. Ing. Martin Janoušek

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška, sídlícího v Praze a majícího pobočku v Hradci Králové, nabízí svým klientům díky mnohaleté znalosti domácího právního a podnikatelského prostředí právní služby na mezinárodní úrovni za současného respektování tuzemských cen. Právní poradenství této kanceláře mohou využívat jak tuzemské, tak i zahraniční společnosti (právní služby jsou poskytovány nejen v českém, ale i anglickém a španělském jazyce) různého oborového spektra a velikosti, stejně jako fyzické osoby - podnikatelé, které působí v různých obchodních a průmyslových odvětvích, ale také fyzické osoby - nepodnikatelé.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Občanské a civilní právo Obchodní právo a obchodní společnosti
Trestní právo Procesní právo

Nabízíme tyto oblasti zajištění práva a advokátních služeb:

  • rodinné právo v případě, že řešíte rozvod nebo exekuci člena rodiny, nebo řešíte výživné na člena rodiny, úpravu styku s dítětem
  • obchodní právo pro řešení složitých situací ve vaší společnosti
  • občanské právo v případě, že potřebujete sepsat jakoukoli smlouvu, řešit otázky ohledně dědictví, převést nemovitost, převést členská práva v družstvu, vyhotovit prohlášení vlastníka budovy, uplatňovat škodu na zdraví či majetku
  • pracovní právo pro řešení problémů souvisejících s pracovním poměrem, zejména jeho ukončením
  • trestní právo, pokud potřebujete obhájce, nebo zástupce pro uplatňování nároků poškozeného trestným činem
  • správní právo, pokud máte problém s úřady
  • procesní právo, pokud potřebujete zastupovat v jednání před soudy, rozhodčími soudy, správními orgány, policií, případně jen při soukromém jednání s protistranou

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška (hlavní kancelář Praha, pobočka Hradec Králové) poskytuje právní poradenství napříč právním řádem, zejména pak v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a procesního. Hlavním krédem advokátní kanceláře je nabídnout komplexní řešení klientova problému ve lhůtách plně uspokojující jeho potřeby při současném respektování individuálního přístupu ke každému klientovi. Samozřejmostí je dobrá informovanost klienta, maximální diskrétnost, profesionalita, loajalita a co nejmenší formalizmus s cílem vyřešit jakýkoli právní problém. Naším krédem není slibovat nemožné. Na základě posouzení klientovy záležitosti mu sdělíme, jaké jsou předpoklady jeho úspěchu/neúspěchu ve věci a zda v tom kterém případě není pro klienta výhodnější jít cestou dohody či zvolit jiný, pro klienta vhodnější postup.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška úzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v právní oblasti, zejména s notáři, soudními znalci, daňovými poradci, překladateli, soudními exekutory a jinými.

 

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf